Άρση κατάσχεσης οχήματος ως μέσου τέλεσης κλοπής, δεν συντρέχει λόγος, όταν ο αιτών δεν αποδέχεται την τέλεση της πράξης και το κατασχεθέν συνδέεται με την εξακρίβωση της αλήθειας.

Αριθμός       158/2021

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

(ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντία Συροπούλου και Αλεξάνδρα Λιόλιου (Εισηγήτρια), Εφέτες.

Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου τη 10η Δεκεμβρίου 2021, με την παρουσία του Γραμματέα Κωνσταντίνου Ζούπα, για να σκεφθεί και να αποφανθεί επί της κάτωθι ποινικής υποθέσεως η οποία εισήχθη ενώπιον του με την υπ’ αριθμ. 136/2021 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Λάμπρου Τσόγκα και η οποία έχει ως ακολούθως:

Εισάγω στο Συμβούλιό σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ.2, 138 παρ.1, 269 ΚΠΔ  τη συνημμένη δικογραφία σχετικά με το ζήτημα της άρσης της κατάσχεσης του υπ’αριθ.ΚΑΝ …… ΙΧΦ αυτοκινήτου μάρκας ΤΟΥΟΤΑ άλλως για αλλαγή του φύλακα του ανωτέρω οχήματος και ορισμό του ιδίου ως φύλακα του ανωτέρω οχήματος. Για το ζήτημα αυτό υποβλήθηκε αίτηση ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας από τον ιδιοκτήτη του Αθανάσιο Λάζο του Ευαγγέλου. Έτσι εκθέτω τα εξής:

Κατά το άρθρο 269 ΚΠΔ:

1. Εκείνος, που ενεργεί την ανάκριση, εφοδιάζεται, αν είναι δυνατό, με αντίγραφα των εγγράφων, που κατασχέθηκαν και με φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις των πραγμάτων, που κατασχέθηκαν και μπορούν να αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν.

2. Για τα πράγματα, που μπορούν να φθαρούν, διατάσσεται από εκείνον, που ενεργεί την ανάκριση, η πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό, ή η καταστροφή, αν ο νόμος απαγορεύει την κατοχή τους ή έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.

3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 3 και 4 και 51 παρ. 2 και 3 την άρση κατάσχεσης διατάσσει ο εισαγγελέας. Το ενδεχόμενο της δήμευσης των πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν εμποδίζει την αλλαγή του προσώπου του φύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης από το δικαστικό συμβούλιο.

Τέλος σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου θ’ του άρθρου 586 ΚΠΔ καταργείται  κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζει ο παρών Κώδικας Ποινικής  Δικονομίας.

Από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι σε βάρος των Α….. Λ…. του Ευαγγέλου και Ε…. Λ…. του Α…. από τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία για την πράξη της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ’εξακολούθηση (κλοπής από δύο, που είχαν ενωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών). Ακολούθως μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης, που διενεργήθηκε από τον Ανακριτή Β’ Τμήματος Πρωτοδικών Λάρισας στα πλαίσια της οικείας παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, η δικογραφία υποβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 309 παρ.1 ΚΠΔ από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Στη συνέχεια μετά την υπ’αριθ.ΕΦΚ 154/2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας εξέδωσε την υπ’αριθ.127/2021 σύμφωνη γνώμη της, με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν για να δικαστούν για την πιο πάνω αναφερόμενη πράξη στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Περαιτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης από τα αστυνομικά όργανα του Α.Τ Τυρνάβου κατασχέθηκε το ανωτέρω αναφερθέν όχημα, που χρησιμοποιήθηκε από τους Α…… Λ….. του Ε….. και Ε…. Λ…… του Α….. ως αντικείμενο, που χρησίμευσε στην τέλεση της πιο πάνω πράξης. Με βάση τα προαναφερθέντα το Συμβούλιό σας είναι αρμόδιο να αποφανθεί για την ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης.

  Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, που σχηματίστηκε και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και τις απολογίες των κατηγορουμένων προέκυψαν τα εξής:

Ο Α…… Λ…. του Ε……. στις 18-8-2021 και ώρα 10.00 οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΝ…… ΙΧΦ μάρκας ΤΟΥΟΤΑ αυτοκίνητο και κινούνταν με αυτό επί της παλαιάς εθνικής οδού Τυρνάβου-Ελασσώνας. Συνοδηγός του οχήματος ήταν ο Ε…… Λ…. του Α…. Στο ανωτέρω όχημα έλαβε χώρα έρευνα από αστυνομικά όργανα του Α.Τ Τυρνάβου, που βρίσκονταν προς τούτο στην ανωτέρω εθνική οδό. Στα πλαίσια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι Α….. Λ…… και Ε….. Λ……. κατείχαν με το να εξουσιάζουν κατά τη βούλησή τους εντός του ανωτέρω οχήματος 73 κιλά χαλκού. Οι ίδιοι σε σχετικές ερωτήσεις των αστυνομικών οργάνων για την προέλευση του χαλκού δεν μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις και έτσι ακολούθησε αστυνομική προανάκριση, από την οποία προέκυψε ότι οι Α…. Λ…. και Ε… Λ…… στις 14-8-2021 και στις 18-8-2021 στα πλαίσια της ένωσής τους για διάπραξη κλοπών είχαν αφαιρέσει από την κατοχή των εκπροσώπων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ….. AE’’ τμήματα καλωδίων από πάρκο φωτοβολταϊκής ενέργειας, που η εν λόγω εκμεταλλευόταν στο ……. χιλιόμετρο της Ν.Ε.Ο Λάρισας-Κοζάνης. Στα τμήματα καλωδίων, αφού τα τεμάχισαν από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο ανωτέρω πάρκο φωτοβολταϊκής ενέργειας (που εκμεταλλευόταν η προαναφερθείσα εταιρία), οι Α…… Λ….. και Ε…… Λ……, έθεσαν δική τους φυσική εξουσίαση, ενώ ο σκοπός τους ήταν να τα ενσωματώσουν παράνομα στον δικό τους κύκλο περουσιακών στοιχείων. Τούτο προκύπτει απο το ότι διέφυγαν από το ανωτέρω πάρκο με το όχημα του Α….. Λ…., το οποίο είχαν μαζί τους και επομένως από το περιστατικό αυτό προκύπτει η επιδίωξή τους να συμπεριφερθούν ως κύριοι των αφαιρεθέντων πραγμάτων εσωματώνοντάς τα χωρίς δικαίωμα στο ενεργητικό της περιουσίας τους. Το πιο πάνω όχημα τους χρησίμευσε προκειμένου για να θεμελιώσουν δική τους φυσική εξουσίαση στα αφαιρεθέντα κινητά πράγματα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ……. AΕ. Για το λόγο αυτό το εν λόγω όχημα κατασχέθηκε κατά την αυτεπάγγελτη προανάκριση από τους προανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Τ Τυρνάβου και προς τούτο συντάχθηκε η από 18-8-2021 έκθεση κατάσχεσης από τους Κων/νο Κωτσόπουλο (Ανθυπαστυνόμο) και Μαρία Σιατήρια (Υπαστυνόμο Β΄). Περαιτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι ο αιτών Α……. Λ…. του Ε…., όπως προκύπτει από το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας (που έχει επισυναφθεί στη δικογραφία) είναι ο κύριος του υπ’αριθμ. κυκλοφορίας ΚΑΝ …… ΙΧΦ αυτοκινήτου μάρκας ΤΟΥΟΤΑ. Ωστόσο ο ίδιος κατά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή του Β’ Τμήματος Πρωτοδικών Λάρισας αρνήθηκε τη σε βάρος του κατηγορία. Επομένως, τούτο εξακολουθεί να είναι χρήσιμο για την ανακάλυψη της αλήθειας, αφού μπορεί να χρησιμεύσει στη δίκη για να γίνει διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων ότι το όχημα αυτό ήταν το μέσο, που χρησίμευσε στον αιτούντα για τη τέλεση της ανωτέρω πράξης και να φανερωθεί ο τρόπος, με τον οποίο έγινε η επιμελής τοποθέτηση σε αυτό των αφαιρεθέντων καλωδίων. Επομένως σε περίπτωση απόδοσής του στον αιτούντα είναι δυνατό να προκληθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι από το γεγονός ότι ο αιτών μερίμνησε να χρησιμοποιήσει ΙΧΦ όχημα, ώστε να είναι οπωσδήποτε δυνατό να θεμελιώσει φυσική εξουσίαση σε μεγάλη ποσότητα καλωδίων, γίνεται σαφές ότι ακόμη και αν ο ίδιος οριστεί φύλακας του ανωτέρω οχήματος, είναι πιθανό να προκληθούν δυσχέρειες στην ανακάλυψη της αλήθειας. Τούτο διότι από τη συνεχή χρήση του στη διάπραξη κλοπών προκύπτει ως πιθανή η εκ νέου χρήση του σε τέλεση αξιόποινης πράξης και η απώλειά του και κατά συνέπεια πια δεν θα μπορεί να συμβάλει στην εξακρίβωση της αλήθειας. Ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι το όχημά του χρησιμεύει για τη μεταφορά εμπορευμάτων του κατά την άσκηση πλανοδίου εμπορίου, τη μεταφορά των τέκνων του στο σχολείο τους και τη μεταφορά συγγενικών προσώπων σε ιατρούς δεν είναι πειστικός για την αποδοχή της αίτησης, αφού ο ίδιος αντί να το αξιοποιήσει για νόμιμους λόγους, το χρησιμοποίησε για τη διάπραξη κλοπών, ενώ τυχόν άσκηση της εμπορίας αγαθών μπορεί να γίνει μέσω μίσθωσης άλλου οχήματος από τον ίδιο ή στα πλαίσια σύμβασης χρησιδανείου με φιλικά ή συγγενικά του πρόσωπα, όπως τούτο μπορεί να γίνει και για τυχόν ανάγκη μεταφοράς συγγενικών του προσώπων. Οι ανωτέρω δυνατότητες προκύπτουν με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, όταν κάποιος στερείται το όχημά του. Εξάλλου πρέπει να αναφερθεί ότι ο αιτών δεν αναφέρει, ούτε βέβαια προσκομίζει αποδείξεις ότι στερείται της δυνατότητας να χρησιμοποιήσει όχημα φιλικού ή συγγενικού του προσώπου στα πλαίσια χρησιδανείου ή ότι δεν μπορεί να μισθώσει όχημα. Κατά συνέπεια με βάση όσα προεκτέθηκαν σύμφωνα την αρχή της αναλογικότητας δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η διατήρηση της κατάσχεσης του εν λόγω κατασχεθέντος οχήματος και η φύλαξή του από όργανα της πολιτείας, αποτελεί υπέρμετρο μέτρο σε βάρος του αιτούντος.  Περαιτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι η εφαρμοζόμενη διάταξη στο ζήτημα της άρσης της κατάσχεσης είναι αυτή του άρθρου 269 ΚΠΔ, αφού οποιαδήποτε άλλη διάταξη, που αφορά το ζήτημα αυτό με βάση το εδάφιο θ’ του άρθρου 586 ΚΠΔ είναι πλέον καταργημένη. Κατά συνέπεια το Συμβούλιό σας πρέπει να αποφανθεί να απορριφθεί η αίτηση του Α….. Λ… του Ε….. για την άρση της κατάσχεσης του υπ’αριθμ. κυκλοφορίας ΚΑΝ….. ΙΧΦ αυτοκινήτου μάρκας ΤΟΥΟΤΑ άλλως για αλλαγή του φύλακα του ανωτέρω οχήματος και ορισμό του ιδίου ως φύλακα του ανωτέρω οχήματος.

                      ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω: -Να απορριφθεί η αίτηση του Α…… Λ…. του Ε… για την άρση της κατάσχεσης του υπ’αριθμ. κυκλοφορίας ΚΑΝ …….. ΙΧΦ αυτοκινήτου μάρκας ΤΟΥΟΤΑ άλλως για αλλαγή του φύλακα του ανωτέρω οχήματος και ορισμό του ιδίου ως φύλακα του ανωτέρω οχήματος.

                                                Λάρισα 17-11-2021

                                          Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                                                   Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                                                Αντεισαγγελέας Εφετών

                 ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                          ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟΥΣ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 17-11-2021 εισαγγελική πρόταση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ.2, 138 παρ.1, 269 ΚΠΔ η από 2-11-2021 αίτηση του Α….. Λ….. του Ε… περί άρσης της κατάσχεσης του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΑΝ ……. ΙΧΦ αυτοκινήτου μάρκας TOYOTA, άλλως για αλλαγή του φύλακα και ορισμό του ιδίου ως φύλακα του ανωτέρω οχήματος, το οποίο κατασχέθηκε με την από 18-8-2021 έκθεση κατάσχεσης του Α.Τ. Τυρνάβου στα πλαίσια της διενεργηθείσας από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους προανάκρισης για την πράξη της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής τελεσθείσας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με τη μορφή της κλοπής από περισσότερα άτομα που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, πράξη για την οποία μετά την υπ’ αριθ. ΕΦΚ 154/2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 127/2021 σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών Λάρισας για την με απευθείας κλήση εισαγωγή των κατηγορουμένων Α….. Λ…. του Ε…. και Ε… Λ…. στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Για όσους λόγους εκτίθενται και αναλύονται στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση, στις ορθές σκέψεις της οποίας το Συμβούλιο αναφέρεται για την αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων (βλ. ΟλΑΠ 1227/1979 ΠοινΧρΛ.253, ΑΠ(Συμβ) 143/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ(Συμβ) 114/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ(Συμβ) 97/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ(Συμβ) 2464/2005 ΠοινΧρ ΝΣΤ.627), πρέπει να απορριφθεί η αίτηση του Αθανασίου Λάζου του Ευαγγέλου περί άρσης της κατάσχεσης του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΑΝ …… ΙΧΦ αυτοκινήτου μάρκας TOYOTA, άλλως για αλλαγή του φύλακα και ορισμό του ιδίου ως φύλακα του ανωτέρω οχήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 2-11-2021 αίτηση του Α…. Λ… του Ε…. περί άρσης της κατάσχεσης του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΑΝ …. ΙΧΦ αυτοκινήτου μάρκας TOYOTA, άλλως για αλλαγή του φύλακα και ορισμό του ιδίου ως φύλακα αυτού.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στη Λάρισα, στις 10 Δεκεμβρίου 2021 και εκδόθηκε στη Λάρισα στις 10 Δεκεμβρίου 2021.           

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ