Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοινώσεις

Μέσω της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν, έχοντας τον αριθμό ΑΒΜ, ΕΓ  ή τον αριθμό της πρωτόδικης απόφασης, για το εάν η υπόθεση έχει εισαχθεί στην υπηρεσία μας, την ημερομηνία καταχώρησης καθώς και τον αριθμό της.

Μέσω της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν, έχοντας τον αριθμό της υποθέσεως που τους ενδιαφέρει, την ημερομηνία δικασίμου της.