Κανονισμός

Ο Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, καταρτίστηθε με την υπ' αριθμ 17/1988 απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας αυτής και επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ 23915/24-4-1989 Υπουργική Απόφαση.

Δομή

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα/γραφεία:

 • Διεύθυνση Γραμματείας
  • Τμήμα Διοικητικό
   • Γραφείο Πρωτοκόλλου
   • Γραφείο Πληροφορικής
   • Γραφείο Έρευνας και Νομολογίας
   • Γραφείο Δικαστικών Συνδρομών
   • Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων
  • Τμήμα Ποινικό
   • Γραφείο Μονομελούς/Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
   • Γραφείο Δευτ/θμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
   • Γραφείο Πενταμελούς Εφετείου
   • Γραφείο Μ.Ο.Δ./Μ.Ο.Ε.
   • Γραφείο Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων
   • Γραφείο Βουλευμάτων