Έντυπα και Διαδικασίες

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος όροφος, γραφείο 15)

Για την πληρωμή των πραγματογνωμόνων που ανήκουν στην κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων, απαιτείται να ακουλουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ (Έκδοση 1.0.6.8), που είναι προσβάσιμη από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Γραφείο Μονομελούς - Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

Η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο Μονομελούς – Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (3ος όροφος, γραφείο 14)

Για την κατάθεση της αίτησης απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα/δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση

  2. Ταυτότητα
  3. Εξουσιοδότηση (όταν η αίτηση κατατίθεται από συνήγορο)

  4. Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα της αποφάσεως

Γραφείο Β/θμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων - Πενταμελούς Εφετείου

Η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο Β/θμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων – Πενταμελούς Εφετείου (3ος όροφος, γραφείο 16)

Για την κατάθεση της αίτησης απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα/δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση

  2. Ταυτότητα
  3. Εξουσιοδότηση (όταν η αίτηση κατατίθεται από συνήγορο)

  4. Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα της αποφάσεως

Γραφείο Μ.Ο.Δ./Μ.Ο.Ε.

 Η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο  Μ.Ο.Δ./Μ.Ο.Ε. (3ος όροφος, γραφείο 16)

Γραφείο Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων

 Η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων (3ος όροφος, γραφείο 14)