Γενικά Στοιχεία

Η Εισαγγελία είναι δικαστική αρχή, ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία. Δρα ενιαία και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διασφάλιση της έννομης τάξης.
Ο Εισαγγελέας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως προς την έκφραση της γνώμης του και τη δικαιοδοτική του κρίση ενεργεί αδέσμευτα και ανεξάρτητα, υπακούοντας μόνο στο νόμο και στη συνείδησή του.

Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας στεγάζεται στον τρίτο (3ο) όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας επί της κεντρικής πλατείας Λάρισας - πλατεία Δημάρχου Σάπκα (οδός Κούμα & Μεγάλου Αλεξάνδρου). Στην Εισαγγελία υπηρετούν: Ο Εισαγγελέας Εφετών, έξι (6) Αντεισαγγελείς, δεκαεπτά (17) Δικαστικοί Υπάλληλοι και δύο (2) Δικαστικοί Επιμελητές.