Έκθεμα του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ. 20-5-2021)

Οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 20-05-2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 29922/13.05.2021 Κ.Υ.Α. αναφέρονται στο κάτωθι έκθεμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έκθεμα από εδώ (pdf)