Αναθεώρηση κατηγορίας: Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 317 ΚΠΔ ότι η αποδοθείσα πράξη σε βάρος του κατηγορουμένου έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Περαιτέρω αποφαίνεται ότι πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη σε βάρος του ενόψει της μη επίδοσης κλήσης για εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου με βάαη το επιδοθέν (ως αγνώστου διαμονής) στον κατηγορούμενο παραπεμπτικό βούλευμα. Η εκδοθείσα  από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας διάταξη για αναστολή εκδίκασης της υπόθεσης  κατ’άρθρο 432 ΚΠΔ δεν επιφέρει αναστολή της παραγραφής, αφού τούτη προϋποθέτει κακουργηματική πράξη. Η αρχικώς αποδοθείσα πράξη στον κατηγορούμενο (υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο)  ήταν κακούργημα, αλλά λόγω του ότι η αξία του αντικειμένου είναι κάτω των 120.000 ευρώ, η πράξη πια με βάση τον ισχύοντα ΠΚ (αρθρ.375 νέου ΠΚ) έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα, και συνεπώς δεν νοείται η από το άρθρο 432 ΚΠΔ αναστολή της παραγραφής. Μετά την παύση της ποινικής δίωξης καταργείται η ισχύς του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του κατηγορουμένου και διατάσσεται η απόλυση του κατηγορουμένου.

Αριθμός   45/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

(ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Πηνελόπη Λέτσιου και Μαρία Παπαδοπούλου (Εισηγήτρια), Εφέτες.

Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου την 5η Απριλίου 2022, με την παρουσία του Γραμματέα Κωνσταντίνου Ζούπα, για να σκεφθεί και να αποφανθεί επί της κάτωθι ποινικής υποθέσεως η οποία εισήχθη ενώπιον του με την υπ’ αριθμ. 47/2022 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Λάμπρου Τσόγκα και η οποία έχει ως ακολούθως:

Προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών Λάρισας

Εισάγω στο Συμβούλιό σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ.4, 138, 317, 318, 319 ΚΠΔ τη συνημμένη δικογραφία και εκθέτω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 317 ΚΠΔ:

1. Το συμβούλιο εφετών αποφασίζει: α) για τις εφέσεις που ασκούνται κατά των βουλευμάτων του συμβουλίου πλημμελειοδικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 481 και β) για τις προτάσεις του εισαγγελέα των εφετών να αναθεωρηθεί η κατηγορία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού και στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 2 και 323. 2. Ο εισαγγελέας εφετών, αφού παραλάβει τα έγγραφα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 314, αν δεν ασκήθηκε έφεση κατά του βουλεύματος, ελέγχει μέσα σε τρεις ημέρες την κατηγορία. Αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κακούργημα ή ότι στο κακούργημα δεν δόθηκε ο χαρακτηρισμός που έπρεπε ή ότι η κατηγορία δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο βάσιμη ή δεν αποδείχθηκε ακόμα όσο ήταν αναγκαίο ή ότι το δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος δεν είναι αρμόδιο, εισάγει την υπόθεση με αιτιολογημένη πρότασή του στο συμβούλιο του δικαστηρίου των εφετών.

Περαιτέρω στο άρθρο άρθρο 318 ΚΠΔ προβλέπεται ότι:

Το συμβούλιο εφετών στις περιπτώσεις του άρθρου 317 έχει το δικαίωμα να διατάσσει ό,τι και το συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά τα άρθρα «310»  έως και 315. Η εξουσία αυτή του συμβουλίου των εφετών δεν περιορίζεται καθόλου, ακόμη και όταν ασχολείται με την υπόθεση ύστερα από έφεση του

κατηγορουμένου.

Ακόμη στο άρθρο 319 ΚΠΔ ορίζεται ότι:

1. Αν το συμβούλιο αποφανθεί να μη γίνει κατηγορία ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη ή να κηρυχθεί απαράδεκτη, διατάσσει συγχρόνως την κατάργηση του εντάλματος σύλληψης ή προσωρινής κράτησης που έχει εκδοθεί και την απόλυση του κατηγορουμένου.

2. Αν έχει διαταχθεί συνέχιση της ανάκρισης, ο εισαγγελέας εφετών στέλνει χωρίς αναβολή τα έγγραφα στον αρμόδιο ανακριτή ή στον εφέτη στον οποίο έχει ανατεθεί με βούλευμα η συνέχιση της ανάκρισης. Αφού γίνει η ανάκριση, το συμβούλιο εφετών αποφασίζει κατά το άρθρο 318, και όταν ακόμη περιλαμβάνεται στην δίωξη και πρόσωπο για το οποίο δεν είχε κρίνει το πρωτόδικο συμβούλιο.

3. Αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να υποστηριχθεί η κατηγορία και χαρακτηρίζεται σωστά η πράξη, επικυρώνεται το βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και συνεχίζεται η διαδικασία.

4. Αν μόνο ο χαρακτηρισμός της πράξης ήταν λανθασμένος, δίνεται σωστά ο χαρακτηρισμός στο βούλευμα που εκδίδεται.

5. Το βούλευμα του συμβουλίου εφετών που εκδόθηκε κατά τις παρ. 3 και 4 επιδίδεται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος στον κατηγορούμενο και στους υπόλοιπους διαδίκους με την φροντίδα του εισαγγελέα εφετών ή πλημμελειοδικών. Μόλις καταστεί αμετάκλητο το βούλευμα, γίνεται η κλήση του κατηγορουμένου κατά τα άρθρα 321 κ.ε.

Προϋπόθεση της θεώρησης της κατηγορίας είναι η ύπαρξη βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών που παραπέμπει τον κατηγορούμενο σε δίκη για κακούργημα, και ότι δεν είναι δυνατή θεώρηση βουλεύματος του συμβουλίου εφετών στην περίπτωση λ.χ. κατά την οποία ο εισαγγελέας εφετών παρατηρεί ένα εσφαλμένο βούλευμα του συμβουλίου εφετών, που αποφαίνεται επί της ουσίας της υποθέσως και παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακούργημα ενώπιον του ακροατηρίου του αρμοδίου δικαστηρίου και δεύτερον ότι ουδέποτε γίνεται θεώρηση απαλλακτικού βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών (απαλλακτικού εν ευρεία εννοία, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και εκείνων που παύουν οριστικά ή προσωρινά την ποινική δίωξη, καθώς και εκείνων που κηρύσσουν την ποινική δίωξη απαράδεκτη (Π.Παναγιωτόπουλος Η αναθεώρηση της κατηγορίας από τον Εισαγγελέα Εφετών Ποιν.Δικ. 2020, σελ. 549).

Από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι σε βάρος του Ν. Μ. του Δ. σχηματίστηκε από τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Βόλου δικογραφία για την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που το είχαν εμπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Η κύρια ανάκριση περατώθηκε με την έκδοση από τον Ανακριτή Α’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Βόλου του υπ’αριθμ. 7/2018 εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ανωτέρω κατηγορουμένου. Μετά την περάτωση της κύριας ανάκρισης εκδόθηκε το υπ’αριθμ. 220/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, με το οποίο ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί για την προαναφερθείσα πράξη στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, ενώ επίσης με το εν λόγω βούλευμα διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος του υπ’αριθμ. 7/2018 εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή Α’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος του κατηγορουμένου και η προσωρινή του κράτηση σε περίπτωση σύλληψής του. Επειδή δεν ήταν γνωστός ο τόπος διαμονής του  κατηγορουμένου  η επίδοση του πιο πάνω βουλεύματος έγινε στις 16-11-2018 ως αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον προϊσχύσαντα ΚΠΔ και ειδικότερα στο άρθρο 156 του εν λόγω Κώδικα. Ακολούθως ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας εξέδωσε την από 28-2-2019 διάταξή του διατάσσοντας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 432 προϊσχύσαντος ΚΠΔ την αναστολή της διαδικασίας σε βάρος του κατηγορουμένου στο ακροατήριο μέχρι τη σύλληψή του. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι έγινε επίδοση κλήσης στον κατηγορούμενο για εμφάνισή του στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, αφού τούτος παρέμεινε αγνώστου διαμονής. Περαιτέρω στις 29-3-2022 ο κατηγορούμενος συνελήφθη από όργανα του Τ.Α. Ωρωπού και προσήχθη στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας την 1η-4-2022, οπότε και διατάχθηκε η εκτέλεση του προαναφερθέντος βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου για την προσωρινή του κράτηση. Με βάση το διατακτικό του εν λόγω βουλεύματος ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ως υπαίτιος του ότι στη Σκιάθο Μαγνησίας από τις 15 έως 18-12-2015 στα πλαίσια σύμβασης με την εγκαλούσα εταιρία Ο…. Α.Ε έχοντας δικαίωμα πρακτόρευσης των στοιχημάτων και παιγνίων της εν λόγω εταιρίας με αντίστοιχη υποχρέωση απόδοσης των εισπραχθέντων χρημάτων στην εγκαλούσα εταιρία μετά από αφαίρεση του ποσοστού της δικής του προμήθειας, ιδιοποιήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των 22.946,02 ευρώ, που προερχόταν από την προαναφερθείσα σχέση του με την εγκαλούσα εταιρία και είχε στην κατοχή του για το λόγο αυτό. Ωστόσο πλέον η πράξη της υπεξαίρεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 375 νέου ΠΚ έχει κακουργηματικό χαρακτήρα μόνον εφόσον η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 375 νέου ΠΚ αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης το έχουν εμπιστευτεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, τούτος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Κατά συνέπεια η αποδιδόμενη πράξη σε βάρος του κατηγορουμένου έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα, ενώ εν όψει της παρέλευσης διαστήματος μεγαλύτερου των πέντε ετών από το χρόνο τέλεσής της έως σήμερα και της μη επίδοσης κλήσης σε βάρος του κατηγορουμένου για εμφάνισή του στο Δικαστήριο, τούτη έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 111 ΠΚ. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η αναστολή της παραγραφής της πράξης από την από 26-2-2019 διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας περί ανστολής εκδίκασης δεν έχει επέλθει για το λόγο ότι τούτη η διάταξη προϋποθέτει κακουργηματική πράξη, αφού δεν νοείται αναστολή της εκδίκασης για πλημμέλημα (βλ. σχετ. Λ.Μαργαρίτης Ποιν.Δικ. 2006, σελ.1410). Επιπρόσθετα από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι ασκήθηκε έφεση από τον κατηγορούμενο ή από τον Εισαγγελέα. Κατά συνέπεια από όσα προεκτέκθηκαν  προκύπτει ότι το Συμβούλιό σας είναι κατά το άρθρο 317 ΚΠΔ αρμόδιο για τη θεώρηση της κατηγορίας σε βάρος του κατηγορουμένου σχετικά με την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη με βάση το υπ’αριθμ. 220/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου. Ακόμη η αναφερόμενη στο άρθρο 317 ΚΠΔ προθεσμία των τριών ημερών για τον Εισαγγελέα Εφετών προκειμένου από την παραλαβή των εγγράφων της δικογραφίας να αποφασίσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας της θεώρησης της κατηγορίας είναι ενδεικτική (βλ. σχετ. Λ.Μαργαρίτης ‘’Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας’’ σελ. 1881, Α.Καρράς Ποινικό Δικονομικό Δικαιο έκδοση 2019, σελ.619). Ως εκ τούτου, αφού γίνει θεώρηση της κατηγορίας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πιο πάνω βούλευμα και να αποφανθεί το Συμβούλιό σας ότι η πράξη, για την οποία παραπέμφθηκε σε δίκη ο κατηγορούμενος έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα, ότι τούτη έχει υποπέσει σε παραγραφή και επομένως η σε βάρος του ποινική δίωξη πρέπει να παύσει οριστικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 111 παρ. 3, 375 παρ.1,2 ΠΚ, 317, 318, 319 ΚΠΔ. Επίσης πρέπει να καταργηθεί η ισχύς του υπ’αριθμ. 7/2018 εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή του Α’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Βόλου, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’αριθμ. 220/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και να διαταχτεί η απόλυση του κατηγορουμένου αναφορικά με την προσωρινή του κράτηση για την προαναφερθείσα αιτία.

                            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Προτείνω: -Να αποφανθεί το Συμβούλιό σας να αναθεωρηθεί η σε βάρος του Ν. Μ. του Δ. κατηγορία σχετικά με την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που του το είχαν εμπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, όπως αποφάνθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου με το υπ’αριθμ. 220/2018 βούλευμά του, η οποία πράξη φέρεται ότι τελέστηκε στη Σκιάθο Μαγνησίας από τις 15 έως 18-12-2015.

                 -Να αποφανθεί το Συμβούλιό σας στα πλαίσια της αναθεώρησης της κατηγορίας ότι η ανωτέρω πράξη έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα, ότι τούτη η πράξη έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή και να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη σε βάρος του ανωτέρω κατηγορουμένου .

                 -Να καταργηθεί η ισχύς του υπ’αριθμ. 7/2018 εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή του Α’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Βόλου, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’αριθμ. 220/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και να διαταχθεί η απόλυση του Ν. Μ. του Δ. αναφορικά με την προσωρινή του κράτηση για την προαναφερθείσα αιτία.

                                                   Λάρισα 5-4-2022

                                          Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας

                                                Λάμπρος Σ.Τσόγκας

                                               Αντεισαγγελέας Εφετών

                           ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                          ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αρμοδίως επιλαμβάνεται το παρόν Συμβούλιο (άρθρα 30 παρ. 2,4,  317 παρ. 1 εδ. β, 2 ΚΠΔ), κατόπιν της ανωτέρω πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, περί αναθεώρησης της κατηγορίας κατ’ άρθρο 317§1,2 του ΚΠΔ σε βάρος του Νικολάου Μπλατσή του Δημοσθένη, ο οποίος, με το υπ’ αριθμ. 220/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, κατά του οποίου δεν έχει ασκηθεί έφεση, παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί για την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που του το είχαν εμπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου.

Για όσους νόμιμους και ορθούς λόγους εκτίθενται και αναλύονται στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση, στις ορθές και νόμιμες σκέψεις της οποίας και το παρόν Συμβούλιο  αναφέρεται εξ ολοκλήρου, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων (ΟλΑΠ 1227/1979 ΠοινΧρΛ.253, ΑΠ 1627/2011, ΑΠ 294/2011, ΑΠ 33/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), πρέπει, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 317, 318, 319 ΚΠΔ, 2, 111 παρ. 3 και 375 παρ. 1,2 ΠΚ, να αναθεωρηθεί η σε βάρος του ανωτέρω κατηγορουμένου, κατηγορία, σχετικά με την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που του το είχαν εμπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, όπως αποφάνθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου με το υπ’ αριθμ. 220/2018 βούλευμά του, να παύσει οριστικά η σε βάρος του ποινική δίωξη, καθώς η πράξη για την οποία παραπέμφθηκε σε δίκη έχει ήδη πλημμεληματικό χαρακτήρα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 375§1 εδ.β’ του νέου ΠΚ που κυρώθηκε με το Ν.4619/2019 και ισχύει από 1-7-2019 και ως εκ τούτου έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή. Τέλος πρέπει να διαταχθεί η κατάργηση του υπ’ αριθμ. 7/2018 εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή του Α΄ Τμήματος Πλημμελειοδικών Βόλου, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’ αριθμ. 220/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, και η απόλυση του κατηγορουμένου για την προαναφερθείσα αιτία.

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

Αποφαίνεται ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η σε βάρος του Ν. Μ. του Δ., κατηγορία σχετικά με την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που του το είχαν εμπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, όπως αποφάνθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου με το υπ’ αριθμ. 220/2018 βούλευμά του.

Παύει οριστικά την ποινική δίωξη κατά του ανωτέρω κατηγορουμένου για την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που του το είχαν εμπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, που φέρεται ότι τέλεσε στη Σκιάθο Μαγνησίας από 15-12-2015 έως και 18-12-2015.

Διατάσσει την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 7/2018 εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή του Α΄ Τμήματος Πλημμελειοδικών Βόλου, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το υπ’ αριθμ. 220/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, και την απόλυση του κατηγορουμένου για την προαναφερθείσα αιτία.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στη Λάρισα στις 5 Απριλίου 2022 και εκδόθηκε στις 5 Απριλίου 2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ