Ανακοίνωση και Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ. 1-6-2021)

Οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο της 1-06-2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 33506/29.5.2021 Κ.Υ.Α. επισυνάπτονται στo αντίστοιχo αρχείo.

Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στo έκθεμα) θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις.

Παρακαλούνται οι πολίτες και σε εφαρμογή των μέτρων για αποφυγή συνωστισμού πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους να μην προσέρχονται στο δικαστικό μέγαρο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έκθεμα από εδώ (doc)