Απόσυρση υποθέσεων του Πενταμελούς Εφετείου στις 2-5-2022

Οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Λάρισας την 2-5-2022 αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  33566/2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όλες οι υποθέσεις που αποσύρονται θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις.