Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Συναινεί ο Εκζητούμενος

Αριθμός   157/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας, Ευαγγελία Καρδάση, συνεδρίασε στο γραφείο 1 του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, τη 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄, με την παρουσία του Γραμματέα Κωνσταντίνου Ζούπα, για να αποφασίσει, εάν πρέπει να εκτελεσθεί το από 24-7-2019 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης του Ειρηνοδικείου Kleve Γερμανίας, που αφορά τον (επ) H (όν) R του K και της S γεννηθέντα την 31-12-1994 στην Αλβανία, υπήκοο Αλβανίας, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη και να δικαστεί αυτός για εισαγωγή σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατά συρροή με διακίνηση αυτών των ουσιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 29α παρ.1 εδ.2, 30 παρ.1 εδ.4,1,3, 33 γερμανικού Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, 25 παρ.2, 52 γερμανικού Π.Κ. και τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης δεκαπέντε (15) ετών.    

Μετά την καταχώριση του εν λόγω Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, έγινε η σύλληψη του ανωτέρω εκζητουμένου. Αυτός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας στις 3-12-2021, και αφού βεβαίωσε την ταυτότητά του, τον ενημέρωσε για την ύπαρξη και το περιεχόμενο του εν λόγω εντάλματος, για το δικαίωμά του να προσφύγει στις υπηρεσίες νομικού παραστάτη και για τη δυνατότητα, που του παρέχεται, να συγκατατεθεί στην προσαγωγή του στο κράτος της έκδοσης του εντάλματος (Γερμανία), καθώς και για το αμετάκλητο και τις συνέπειες της συγκατάθεσης στην προσαγωγή του και της ενδεχόμενης παραίτησής του από τον κανόνα της ειδικότητας. Προς τον Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας, αυτός απάντησε θετικά ότι συγκατατίθεται στην προσαγωγή του στις Αρχές της Γερμανίας και αρνητικά ως προς την παραίτησή του από την αρχή της ειδικότητας. Για την εν λόγω ενημέρωση και τις απαντήσεις του εκζητουμένου, στις οποίες περιλαμβάνεται και η συγκατάθεσή του στην προσαγωγή στις Αρχές της Γερμανίας, συντάχθηκε η από 3-12-2021 έκθεση προσαγωγής, βεβαιώσεως ταυτότητος και συγκατάθεσης ή μη στην προσαγωγή εκζητουμένου του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του Ν. 3251/2004.

Ακολούθως, ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας εξέδωσε την αριθ. 128/3-12-2021 εντολή κράτησης του εκζητούμενου και με την αριθ. πρωτ.  128/3-12-2021 παραγγελία προς τον Διευθυντή του Κ.Κ. Τρικάλων ζήτησε την κράτησή του στο εν λόγω Κατάστημα Κράτησης. Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας διαβίβασε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Εκδ. 128/8-12-2021 έγγραφό του, το εν λόγω Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία προκειμένου να αποφασίσει την εκτέλεση ή μη του εντάλματος, κάλεσε τον εκζητούμενο να εμφανισθεί, ενώπιόν της, την αναφερόμενη ανωτέρω ημέρα και ώρα. Ο εκζητούμενος εμφανίσθηκε ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας, Ευαγγελίας Καρδάση, η οποία, τον ρώτησε εάν ομιλεί την Ελληνική γλώσσα και εκείνος απάντησε ότι δεν ομιλεί την ελληνική Γλώσσα και ομιλεί την αλβανική, διόρισε διερμηνέα την Α Μπ του Φ κάτοικο Λάρισας , Ελληνίδα υπήκοο, η οποία ορκίσθηκε κατά το άρθρο 233 σε συνδυασμό με το άρθρο 236 Κ. Ποιν. Δικ. επικαλούμενη την τιμή και τη συνείδησή της ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν, καθώς και τα έγγραφα από την ελληνική στην αλβανική και αντίστροφα.

Κατόπιν, εξετάσθηκε από την Πρόεδρο ο εκζητούμενος, ο οποίος βεβαίωσε ότι ονομάζεται (επ) H (όν) R του K και της S γεννηθείς την 31-12-1994 στην Αλβανία, υπήκοος Αλβανίας και ήδη κρατείται στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων και δεν διόρισε συνήγορο, ούτε θέλησε το διορισμό συνηγόρου και παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Η Πρόεδρος πληροφόρησε τον εκζητούμενο για την ύπαρξη και το περιεχόμενο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και του υπέμνησε ότι συγκατατέθηκε στην προσαγωγή του στις Αρχές της Γερμανίας, ενώπιον της Αντεισαγγελέως Εφετών Λάρισας, καθώς και το αμετάκλητο της συγκατάθεσής του αυτής. Ο εκζητούμενος επιβεβαίωσε τη συγκατάθεσή του.

Ο εκζητούμενος, στον οποίο δόθηκε ο λόγος, δεν προέβαλε αντιρρήσεις στην εκτέλεση του εντάλματος και ειδικότερα είπε ότι γνωρίζει για την ποινική δίωξη που πρόκειται να του ασκηθεί από τις Δικαστικές Αρχές της Γερμανίας και να δικαστεί αυτός για εισαγωγή σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατά συρροή με διακίνηση αυτών των ουσιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 29α παρ.1 εδ.2, 30 παρ.1 εδ.4,1,3, 33 του γερμανικού Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, 25 παρ.2, 52 του γερμανικού Π.Κ. και τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης δεκαπέντε (15) ετών.

Στη συνέχεια αναγνώσθηκαν από την Πρόεδρο τα ακόλουθα έγγραφα: 1) το υπ’ αριθμ. πρωτ. εκδ. 128/8-12-2021 έγγραφο του Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας, 2) Η από 3-12-2021 έκθεση προσαγωγής βεβαιώσεως ταυτότητας και συγκατάθεσης ή μη στην προσαγωγή εκζητουμένου, 3) Το από 24-7-2019 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε, από τo Ειρηνοδικείο Kleve της Γερμανίας σε επίσημη μετάφραση από τη γερμανική, 4) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1533/21/2465618/26-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας – Τμήμα SIRENE Ελλάδας, 5) το υπ’αριθμ. 2018 0006330061/22-9-2019 σήμα του Γραφείου SIRENE Γερμανίας σε επίσημη μετάφραση, 6) η με αριθμό πρωτ. 1020/42916/1-στ’/30-11-2021 έγγραφο του Τ.Α. Τρικάλων, 7) η με αρ. πρωτ. 128/3-12-2021 εντολή κράτησης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, 8) η με αρ. πρωτ. 33698/3-12-2021 έκθεση φυλάκισης του Κ.Κ. Λάρισας και τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας.

Η Πρόεδρος, αμέσως μετά, εξέδωσε και διά της διερμηνέως ανακοίνωσε  προς τον εκζητούμενο την ακόλουθη απόφασή της:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Το από 24-7-2019 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε, από το Ειρηνοδικείο Κλέβε Γερμανίας διαβιβάσθηκε αρμοδίως, περιέχει όλα τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 2 του ν. 3251/2004 στοιχεία και αφορά σε περίπτωση, για την οποία επιτρέπεται η εκτέλεσή του, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 § 1 στοιχ. β’  του Ν. 3251/2004. Ειδικότερα, αυτό εκδόθηκε εις βάρος του αλβανικής  υπηκοότητας, (επ) H (όν) R του K και της S γεννηθέντος την 31-12-1994 στην Αλβανία, υπήκοο Αλβανίας, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη και να δικασθεί για την αναφερόμενη στο ένταλμα πράξη της εισαγωγής σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατά συρροή με διακίνηση αυτών των ουσιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 29α παρ.1 εδ.2, 30 παρ.1 εδ.4,1,3, 33 του γερμανικού Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, 25 παρ.2, 52 του γερμανικού Π.Κ. και τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης δεκαπέντε (15) ετών. Η πράξη δε αυτή έχει ειδικότερα, σύμφωνα με το ένταλμα, ως εξής: «Στις 19-10-2017 στο Έμμεριχ-Έλτεν, ο ιδιαιτέρως διωκόμενος Α Σ εισήλθε στην Ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας και γύρω στις 00:05 η ώρα με το ιδιωτικής χρήσης μηχανοκίνητο όχημα Χιουντάι Γκετς (Hyundai Getz), με αριθμό κυκλοφορίας: WND 683 P, μέσω της συνοριακής διάβασης Έλτεν/Ομοσπονδιακός αυτοκινητόδρομος 3. Ταυτόχρονα ο προαναφερόμενος Σ συνοδευόταν από τους κατηγορούμενους Σ  και Χ σε ένα περαιτέρω ιδιωτικής χρήσης μηχανοκίνητο όχημα εκτέσης της πράξης Σεβρολέ Ντέβου (Chevrole* Daewoo) με αλβανικό αριθμό κυκλοφορίας: ΑΑ . Με αφορμή τον έλεγχο της συνοριακής αστυνομίας στον προαναφερθέντα Σ, κατέστη δυνατή η ανακάλυψη και κατάσχεση συνολικά περίπου 8,8 κιλών κοκαΐνης στο ιδιωτικής χρήσης μηχανοκίνητο όχημα εκτέσης της πράξης Hyundai Getz. Τις ναρκωτικές ουσίες ήθελαν οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με προηγούμενη κοινή απόφαση προς τέλεση της αξιόποινης πράξης και καταμερισμό εργασίας, με τη στοχευμένη χρήση του δεύτερου οχήματος (μεταφοράς) να τις μεταπωλήσουν επικερδώς στο Μόναχο ή/και σε άλλους τόπους».  Η πράξη αυτή, για την οποία δεν επιτρέπεται έλεγχος του διττού αξιοποίνου κατ’ άρθρο 10§2ε του Ν.3251/2004, εφόσον αφορά παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 29α παρ.1 εδ.2, 30 παρ.1 εδ.4,1,3, 33 του γερμανικού Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, 25 παρ.2, 52 του γερμανικού Π.Κ. και τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης δεκαπέντε (15) ετών.

Εξάλλου δεν συντρέχει στο πρόσωπο του εκζητουμένου καμία από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 3251/2004 περιπτώσεις, στις οποίες απαγορεύεται ή μπορεί να απαγορευθεί η εκτέλεσή του, ούτε προέκυψε ότι ο εκζητούμενος διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση (άρθρ. 1 § 2 Ν. 3251/2004).

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο ως άνω εκζητούμενος είναι κρατούμενος στο Κ.Κ. Τρικάλων δυνάμει της υπ’αριθμ. 55/17-9-2021 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα (10) ετών και χρηματική  ποινή 30.000 Ευρώ για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από κοινού, με τις μορφές της κατοχής, εισαγωγής και μεταφοράς, με το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. δ και ε, Π.Κ., με έναρξη ποινής της 1-3-2018. Ενόψει όλων αυτών πρέπει να αποφασίσουμε την εκτέλεση του από 24-7-2019 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε, από το Ειρηνοδικείο Kleve Γερμανίας, να αναβάλουμε, όμως, την προσαγωγή του εκζητουμένου μέχρις ότου εκτίσει την ως άνω ποινή που του επιβλήθηκε με την υπ’αριθμ. 55/17-9-2021 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας (άρθρο 28παρ.1 Ν. 3251/2004). Επίσης, πρέπει να διατηρηθεί η κράτηση και να παραγγείλουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για τις περαιτέρω ενέργειες.

                                   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον εκζητούμενο υπήκοο Αλβανίας, (επ) H (όν) R του K και της S γεννηθέντα την 31-12-1994 στην Αλβανία, κρατούμενο στο Κ.Κ. Τρικάλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την εκτέλεση του από 24-7-2019 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε, από το Ειρηνοδικείο Kleve Γερμανίας, σε νόμιμη ισχύ και αφορά τον αλβανικής υπηκοότητας (επ) H (όν) R του K και της S γεννηθέντα την 31-12-1994 στην Αλβανία,  προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη και να δικασθεί για την αναφερόμενη στο ένταλμα πράξη της εισαγωγής σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατά συρροή με διακίνηση αυτών των ουσιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 29α παρ.1 εδ.2, 30 παρ.1 εδ.4,1,3, 33 του γερμανικού Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, 25 παρ.2, 52 του γερμανικού Π.Κ.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την προσαγωγή του εκζητουμένου μέχρις ότου εκτίσει την ως άνω ποινή που του επιβλήθηκε με την υπ’αριθμ. 55/17-9-2021 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διατήρηση της κράτησης του εκζητούμενου, που διατάχθηκε με την υπ’ αριθ. 128/2021 εντολή κράτησης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ τη διαβίβαση της δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι όλα τα ανωτέρω διερμηνεύθηκαν πιστά στον εκζητούμενο από την ελληνική στην αλβανική και αντίστροφα δια της διερμηνέως.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στη Λάρισα στις 10 Δεκεμβρίου 2021 και δημοσιεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30΄.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ