Πρακτικό ποινικής διαπραγμάτευσης, επιβλητέα ποινή κάθειρξης, κριτήρια για την προσφορότητα της υπόθεσης για διαπραγμάτευση. Τρόπος εκτέλεσης της ποινής με κατ’οίκον έκτιση λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και ένταξης του κατηγορουμένου σε πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων. Εφαρμογή του  άρθρου 105παρ.2 ΠΚ και της νομολογίας του ΕΔΔΑ με βάση τις επιταγές του άρθρου 3 ΕΣΔΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 303 ΚΠΔ

ΑΡ.8/2022

ΑΙΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ:

Α. Τ.  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 3-2-2022

O ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ: Όχι

ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ  ΔΙΚΗΓΟΡO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ:

Μ. Π. του Δημητρίου που είναι εφοδιασμένη με ειδικό πληρεξούσιο

ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ:

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας

ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:

Απάτη κατ’εξακολούθηση σε βάρος ΝΠΔΔ άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση κατ’εξακολούθηση σε βάρος ΝΠΔΔ  άνω των 120.000 ευρώ,  απιστία κατ’εξακολούθηση σε βάρος ΝΠΔΔ άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία κατ’εξακολούθηση σε βάρος ΝΠΔΔ άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’επάγγελμα (αρθρ.2, 94παρ., 98, 216παρ.1,4, 375παρ.1,2, 386παρ.1,2, 390παρ.1,2 ΠΚ, 45παρ.1α-γ Ν.3691/2008, 39παρ.1α-γ Ν.4557/2018).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΛΑΡΙΣΑ, 13-4-2007 έως 31-5-2015

Ο κατηγορούμενος μέσω της συνηγόρου προέβη σε ομολογία των πράξεών του και δήλωσε τη μετάνοιά του για την τέλεσή τους.

ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ: Ναι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ:

Α) Η ηλικία του κατηγορουμένου (γεννηθείς το έτος 1956), 

Β) Η δήλωση μετάνοιάς του

Γ) Τα χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας του και ειδικότερα τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και την ένταξή του σε χρόνιο περιοδικό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τον σακχαρώδη διαβήτη, την ανεπάρκεια μητροειδούς και αορτής, την κολπική μαρμαρυγή.

Έτσι με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης και ειδικότερα τη φύση των αποδιδόμενων εγκλημάτων με βάση το ύψος των απειλούμενων ποινών και το αντικείμενό τους, τη δήλωση ομολογίας και μετάνοιας του κατηγορουμένου, τη σοβαρότητα των προβλημάτων υγείας του, κρίνεται ότι τούτη είναι πρόσφορη για διαπραγμάτευση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κάθειρξη πέντε ετών για κάθε επιμέρους πράξη.

Συνολική ποινή κάθειρξης: 5 έτη (α’ πράξη) + 2 έτη (β’ πράξη) + 1 έτος + 1 έτος + 1 έτος για καθεμία από τις λοιπές πράξεις=10 έτη κάθειρξης συνολικά.

Ακολούθως  η συνήγορός του δέχθηκε το ύψος καθεμίας ποινής και τη συνολικά εκτικτέα ποινή, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Στη συνέχεια υποβλήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας αίτημα από  τη σύνηγορό του για κατ’οίκον έκτιση της ποινής κατά το άρθρο 105 παρ.2 ΠΚ προσκομίζοντας βεβαιώσεις δύο ιατρών δημοσίων νοσοκομείων από τις οποίες προκύπτει ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου  και έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων τρεις φορές την εβδομάδα (βλ. σχετ. τις από 2-2-2022 βεβαιώσεις των ιατρών – νεφρολόγων Ε. Μ. Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και Σ. Γ. Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας) .

Ως εκ τούτου κρίνεται ότι το αίτημα είναι βάσιμο και η πιο πάνω συνολική ποινή κάθειρξης των 10 ετών πρέπει να εκτιθεί από τον κατηγορούμενο με κατ’οίκον έκτιση. Διαφορετικά η κράτησή του σε Κατάστημα Κράτησης ισοδυναμεί με απάνθρωπη μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (βλ.σχετ. απόφαση του ΕΔΔΑ Μαρτζακής κατά Ελλάδας). Τούτο διότι οι  περιοδικές αιμοκαθάρσεις λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου  του κατηγορουμένου καταδεικνύουν ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική κατάσταση σε βαθμό που η φυλάκισή του να αποτελεί παράγοντα για πρόσθετη επιβάρυνση πέραν εκείνης, που εξ ορισμού η κράτηση του ατόμου συνεπάγεται. Ειδικότερα τέτοιου είδους προβλήματα υγείας δημιουργούν εύθραστες συνθήκες διαβίωσης του ασθενούς, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο σε ιδιαίτερους χώρους ιατρικής φροντίδας. Γι’ αυτό προβλέπεται εξάλλου στον Ποινικό Κώδικα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ασθενών καταδικασθέντων (όπως οι πάσχοντες με νεφρική ανεπάρκεια, που εντάσσονται σε πρόγραμμα τακτικών αιμοκαθάρσεων) η κατ’οίκον έκτιση της ποινής. Έτσι λόγω της εύθραστης κατάστασης υγείας του κατηγορουμένου συνιστάμενη στη νεφρική ανεπάρκεια που συνοδεύεται από ένταξή του σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα, προκειμένου να αποφευχθεί η απάνθρωπη μεταχείρισή του, πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 105παρ.2 ΠΚ σε ό,τι αφορά τον τρόπο  έκτισης της ποινής, δηλαδή η κατ’οίκον έκτιση αυτής. Για το λόγο αυτό εξάλλου στην παράγραφο 2 του άρθρου 105 ΠΚ αναφέρεται ότι στους ασθενείς, που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια και έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων η κατ’οίκον έκτιση της ποινής γίνεται χωρίς να ερευνώνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του εν λόγω  άρθρου, που ισχύουν για τους ασθενείς, που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της κατ’οίκον έκτισης της ποινής επιβάλλονται σε βάρος του παρόντος κατηγορουμένου οι  όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο Α.Τ κατοικίας του μία φορά κάθε 15 ημέρες.

Τρόπος έκτισης ποινής:

Ως τρόπος έκτισης της ποινής με βάση τα προαναφερθέντα  ορίζεται η κατ’οίκον έκτισή της, δηλαδή εντός της κατοικίας του στον οικισμό Μ….. στη Λάρισα με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο Α.Τ κατοικίας του μία φορά κάθε 15 ημέρες.

Ο κατηγορούμενος μέσω της συνηγόρου  του συμφώνησε με τους επιβληθέντες όρους μετά την ικανοποίηση του αιτήματός του για κατ’οίκον έκτιση της ποινής.

Η πληρεξούσια δικηγόρος του κατηγορουμένου Μ. Π. είναι η αντίκλητός του, που θα τον εκπροσωπήσει στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας κατά την επικύρωση του παρόντος πρακτικού. 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  14-2-2022

ΕΛΑΒΕ  ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΥΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ