Απόσυρση υποθέσεων του Πενταμελούς Εφετείου στις 2-5-2022

Οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Λάρισας την 2-5-2022 αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  33566/2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όλες …

Ανάλυση της νομολογίας του Αρείου Πάγου για τις εκφάνσεις της ποινικής ευθύνης κατά την περιγεννητική και ο ρόλος της πραγματογνωμοσύνης.

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας (εισήγηση στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΕΣΔΙ 11-4-2022) Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Με την υπ’αριθ.401/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε απόφαση Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για την πράξη της ανθρωποκτονίας …

Αναθεώρηση κατηγορίας: Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 317 ΚΠΔ ότι η αποδοθείσα πράξη σε βάρος του κατηγορουμένου έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Περαιτέρω αποφαίνεται ότι πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη σε βάρος του ενόψει της μη επίδοσης κλήσης για εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου με βάαη το επιδοθέν (ως αγνώστου διαμονής) στον κατηγορούμενο παραπεμπτικό βούλευμα. Η εκδοθείσα  από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας διάταξη για αναστολή εκδίκασης της υπόθεσης  κατ’άρθρο 432 ΚΠΔ δεν επιφέρει αναστολή της παραγραφής, αφού τούτη προϋποθέτει κακουργηματική πράξη. Η αρχικώς αποδοθείσα πράξη στον κατηγορούμενο (υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο)  ήταν κακούργημα, αλλά λόγω του ότι η αξία του αντικειμένου είναι κάτω των 120.000 ευρώ, η πράξη πια με βάση τον ισχύοντα ΠΚ (αρθρ.375 νέου ΠΚ) έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα, και συνεπώς δεν νοείται η από το άρθρο 432 ΚΠΔ αναστολή της παραγραφής. Μετά την παύση της ποινικής δίωξης καταργείται η ισχύς του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του κατηγορουμένου και διατάσσεται η απόλυση του κατηγορουμένου.

Αριθμός   45/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Πηνελόπη Λέτσιου και Μαρία Παπαδοπούλου (Εισηγήτρια), Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Επανάληψη διαδικασίας κατ’ άρθ. 525 ΚΠΔ. Έννοια των νέων στοιχείων και αποδείξεων, αγνώστων στον Δικαστή, που δίκασε την υπόθεση και εξέδωσε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

Αριθμός  151/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Πολυξένη Μάρκου, Πρόεδρο Εφετών, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου (Εισηγήτρια) και Πηνελόπη Λέτσιου, Εφέτες.- Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …