Αμετάκλητη απόφαση για προδικαστικό ζήτημα κατ΄άρθρο 59 ΚΠΔ δεν δεσμεύει το δικαστήριο καθώς δεν ταυτίζεται με την πρόβλεψη του άρθρου 366 παρ. 2 ΚΠΔ

Αριθμός 19/2024 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντίνο Μαρτίνο (Εισηγητής) και Σταυρούλα Κουταντέλια, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …