Περίληψη πρότασης του Γενικού Εισαγγελέα προς το ΔΕΕ: Η προσέγγιση του ζητήματος της πρόσβασης στα αρχεία του κατόχου κινητού τηλεφώνου από αστυνομικά όργανα στα πλαίσια ποινικής προδικασίας, ο ρόλος της αρχής της αναλογικότητας, η ανάγκη ενημέρωσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο.

Σχόλιο στο κείμενο της πρότασης: Το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου κατά την επεξεργασία των αρχείων του κινητού του τηλεφώνου, που προβλέπει το Ενωσιακό Δίκαιο και ειδικότερα η  Οδηγία 2016/680 (βλ. …