Υπηρεσία Αναζήτησης Προσδιορισμού Υποθέσεως

Ανακοινώσεις

Οδηγίες Χρήσης

Μέσω της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν έχοντας τον αριθμό της υποθέσεως που τους ενδιαφέρει την ημερομηνία δικασίμου της.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον αριθμό παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το αρμόδιο γραφείο για να σας γνωστοποιηθεί. Βήματα αναζήτησης: 1. Στο πεδίο αναζήτησης πληκτρολογήστε τον αριθμό της υποθέσεως (ο αριθμός πρέπει να είναι της μορφής <αριθμός_υποθέσεως>/<έτος>) 2. Επιλέξτε το ακροατήριο της υποθέσεως 3. Κάντε κλίκ στο κουμπί "Αναζήτηση" Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης είτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Πληροφορικής.

Αναζήτηση

Μονομελές - Τριμελές
Δευτ/θμιο Τριμελές
Πενταμελές
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (Μ.Ο.Δ.)
Τριμελές Πλημμελημάτων