Ανακοίνωση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ 12-4-2021)

Αποσύρονται, οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 12-04-2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 22439/10-4-2021Κ.Υ.Α. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα …

Ανακοίνωση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ. 1-4-2021)

Αποσύρονται, οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 1-04-2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 18877/26-3-2021 Κ.Υ.Α. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις …

Ανακοίνωση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ. 22-3-2021)

Αποσύρονται, οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 22-03-2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698/20.3.2021Κ.Υ.Α. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα …