Ανακοίνωση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ. 17-5-2021)

Αποσύρονται, οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 17-05-2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 29922/13.05.2021 Κ.Υ.Α. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις …

Ανακοίνωση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ 12-4-2021)

Αποσύρονται, οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 12-04-2021 ενώπιον τουΤριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 22439/10-4-2021Κ.Υ.Α. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν …

Ανακοίνωση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ. 6-4-2021)

Αποσύρονται, οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 06-04-2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 20651/3-5-2021 Κ.Υ.Α. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις …

Ανακοίνωση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (Δικ. 22-3-2021)

Αποσύρονται, οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 22-03-2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698/20.3.2021Κ.Υ.Α. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα …