Εφεση κατά βουλεύματος για υφ΄όρον απόλυση. Η παραγραφή των πειθαρχικών ποινών δεν επηρεάζει την απόλυση του κρατουμένου αν από το φάκελό του προκύπτει συμπεριφορά από την οποία πιθανολογείται τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στη στάθμιση των περισταστικών της συμπεριφοράς εντός του Κ.Κ με βάση τη σοβαρότητά τους και το χρόνο που μεσολάβησε από την επίδειξη της κακής διαγωγής μέχρι το χρόνο συμπλήρωσης του διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος υφ’όρον απόλυσης. Απόρριψη της έφεσης.

Αριθμός    2/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Ευαγγελία Μπάλλα (Εισηγήτρια)  και Σωτήριο Μπακαΐμη, Εφέτες.- Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής φύσης από τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική δίκη με βάση τη νομολογία

Ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής φύσης από τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική δίκη με βάση τη νομολογία Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Περιληπτική παρουσίαση: ΑΠ 1996/2019: Υπηστήριξη κατηγορίας από …