Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών κατ΄ άρθρο 308 παρ. 1 Κ.Π.Δ. για να περατώσει την κύρια ανάκριση επί συρρεόντων κακουργημάτων αρπαγής (άρθρο 322 παρ. 1 εδ. β-α) και απόπειρας ληστείας (άρθρο 42 παρ. 1,83, 380 παρ. 1 Π.Κ.)

Αριθμός 163/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντία Συροπούλου (Εισηγήτρια) και Χρήστο Ματσκίδη, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Ο θεσμικός ρόλος του Εισαγγελέα στην ακούσια νοσηλεία και τη δικαστική συμπαράσταση

Επιμέλεια: Λάμπρος Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Η παρούσα μελέτη αφορά εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΣΔΙ για Δικαστικούς Λειτουργούς στην Περιφέρεια του Εφετείου Θράκης, που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις …

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Συναινεί ο Εκζητούμενος

Αριθμός   157/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας, Ευαγγελία Καρδάση, συνεδρίασε στο γραφείο 1 του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, τη 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και …

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Δεν Συναινεί ο Εκζητούμενος

Αριθμός:  144/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                                  της  24ης Νοεμβρίου 2021 ΔΙΚΑΣΤΕΣ: Αθανασία Σιάπκα, Πρόεδρος Εφετών, Πηνελόπη Λέτσιου και Χριστίνα Ζαπάρτα (Εισηγήτρια), Εφέτες.- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Λάμπρος …

Άρση κατάσχεσης οχήματος ως μέσου τέλεσης κλοπής, δεν συντρέχει λόγος, όταν ο αιτών δεν αποδέχεται την τέλεση της πράξης και το κατασχεθέν συνδέεται με την εξακρίβωση της αλήθειας.

Αριθμός       158/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντία Συροπούλου και Αλεξάνδρα Λιόλιου (Εισηγήτρια), Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …