Αναστολή λειτουργίας λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» (από 9 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023)

Με βάση το ΦΕΚ Β 5385/9.9.2023 (Αριθμ. οικ. 38993) αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω της …