Αμετάκλητη απόφαση για προδικαστικό ζήτημα κατ΄άρθρο 59 ΚΠΔ δεν δεσμεύει το δικαστήριο καθώς δεν ταυτίζεται με την πρόβλεψη του άρθρου 366 παρ. 2 ΚΠΔ

Αριθμός 19/2024 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντίνο Μαρτίνο (Εισηγητής) και Σταυρούλα Κουταντέλια, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Περίληψη πρότασης του Γενικού Εισαγγελέα προς το ΔΕΕ: Η προσέγγιση του ζητήματος της πρόσβασης στα αρχεία του κατόχου κινητού τηλεφώνου από αστυνομικά όργανα στα πλαίσια ποινικής προδικασίας, ο ρόλος της αρχής της αναλογικότητας, η ανάγκη ενημέρωσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο.

Σχόλιο στο κείμενο της πρότασης: Το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου κατά την επεξεργασία των αρχείων του κινητού του τηλεφώνου, που προβλέπει το Ενωσιακό Δίκαιο και ειδικότερα η  Οδηγία 2016/680 (βλ. …

Μη εξέταση προτεινομένων μαρτύρων του εγκαλούντος  στην προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και λόγος ακυρότητας της απορριπτικής του διάταξης. Η σχέση της κρίσιμου νομικού και πραγματικού ζητήματος της υπόθεσης με άλλη συναφή και η δυνατότητα δικονομικής αξιοποίησης των εγγράφης της άλλης (μη αμετάκλητησης) δίκης στην υπό κρίση υπόθεση. Το δικαίωμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών να απορρίψει την έγκληση κατά προσώπου ειδικής δωσιδικίας δίχως την υποβολή της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Εφετών.

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός 70/23                                    ΔΙΑΤΑΞΗ                       Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάβαμε υπόψη την προσφυγή του Ν. Α. του Α κατά της ΕΓ…….. διάταξης της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών …

Απορρίπτεται η έφεση του εκκαλούντος κατά του βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ως απαράδεκτη. Ειδικότερα ενώ με το εκκαλούμενο βούλευμα ο εκκαλών απολύθηκε (με τον όρο της ανάκλησης) χωρίς να του επιβληθούν όροι στην προσωπική του ελευθερία, τούτος άσκησε έφεση κατά του πρωτόδικου βουλεύματος έχοντας ως λόγο ότι έπρεπε να του επιβληθούν οι περιοστικοί όροι της ένταξής του σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και της εμφάνισής του μια φορά το μήνα στο Α.Τ κατοικίας του. Ο εκκαλών αναφέρει στο δικόγραφο της έφεσής του ότι με τους ανωτέρω όρους εξασφαλίζεται η ένταξή του στη διαδικασία της απεξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες και η νομιμοποίηση της έκτισης της ποινής του στην Ελλάδα κατά το στάδιο της απόλυσης με τον όρο της ανάκλησης. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι η βασική αρχή που διέπει το ένδικο μέσο της έφεσης είναι ότι ο δικαιούμενος έχει έννομο συμφέρον για την άσκησή του.

Αριθμός 107/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Ολυμπία Κορέα (Εισηγήτρια) και Δέσποινα Ευκαρπίδου, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Πρακτικά ζητήματα στην υφ’όρον απόλυση συνδεόμενα με τη διαγωγή του κρατούμενου, την τυχόν πειθαρχική ποινή του και τη μεταγενέστερη διαγραφή της λόγω παρόδου του διαστήματος, που προβλέπεται στον Σωφρονιστικό Κώδικα

Εισήγηση σε σεμινάριο της ΕΣΔΙ στη Λάρισα 2/6/2023 Επιμέλεια: Λάμπρος Σ. Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Θεμελιώδες στοιχείο του νομικού πολιτισμού και του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του  σωφρονιστικού συστήματος των ευρωπαϊκών κρατών …

Υπόθεση Τεμπών. Σύγκρουση τρένων με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, απορρίπτεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 282, 286 ΚΠΔ η προσφυγή του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας.  Κρίνεται πολύ πιθανό, σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος, ακόμη και με περιοριστικούς όρους, ότι θα διαπράξει αξιόποινες πράξεις προκειμένου να συγκαλύψει το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται.

Αριθμός -55/2023 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών,Γεώργιο Βερούση (Εισηγητή) και Ελένη Τσερούλη, Εφέτες.Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου την 24π …

Σε περίπτωση φοροδιαφυγής, ο προσδιορισμός του διαφυγόντος φόρου εξωλογιστικά δεν εμποδίζει το ποινικό δικαστήριο να ερευνήσει τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι δεν έλαβαν χώρα οι συναλλαγές, που από τον φορολογικό έλεγχο με βάση τον εξωλογιστικό προσδιορισμό έγιναν δεκτές και αν από την ακροαματική διαδικασία με βάση τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου δεν προκύπτει ποσό μη αποδοθέντος φόρου άνω του αξιοποίνου ανά διαχειριστική περίοδο, το δικαστήριο κηρύσσει τούτον  αθώο.

Αριθμός: 280/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικάσιμος της 6ης Δεκεμβρίου 2022   ΣΥΝΘΕΣΗ   ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ   ΠΡΑΞΗ   Παναγιώτης Μολυβδάς Προεδρεύων Εφέτης   Άννα Κουσιοπούλου Σωτήριος …

Η άρση απορρήτου για διακρίβωση αξιοποίνων πράξεων μέσα από το νέο τοπίο του ν.5002/2022

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Οι διατάξεις, που ενδιαφέρουν στην εφαρμογή του μέτρου της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών στο Ν.5002/2022 σε ό,τι αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων, είναι αυτές …

Απορρίπτεται η προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος με προβληθένετες ισχυρισμούς την απόλυτη ακυρότητα στην προδικασία σχετικά με την τήρηση προθεσμιών και την ακρόαση των προσφευγόντων πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης. Απόρριψη ισχυρισμού περί μη νόμιμης επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος.

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός 69/2022                                                   ΔΙΑΤΑΞΗ                            Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάβαμε υπ’ όψη τις υπ’αριθ.2, 3/2022 προσφυγές των Β. Π. του Α. και Χ. Σ. του …

Απάτη – τέλεση με αθέμιτη παρασιώπηση αληθινών γεγονότων- Δημιουργία πλάνης- Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ πλάνης – πράξης (παράλειψης) και περιουσιακής βλάβης- Προσβολή δικαιώματος δόμησης- Παρασιώπηση πολεοδομικής τακτοποίησης- Κακούργημα απάτης- Ζημία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός:  14 / 21-02-2023         ΔΙΑΤΑΞΗ O  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ          Αφού λάβαμε υπόψη την υπ. αριθ. 05/2022 προσφυγή της 1/ Α. Σ. του Α., κατοίκου …