Προσέγγιση ζητημάτων λαθρεμπορίας που σχετίζονται με αγαθά υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Με το άρθρο 1 Ν.2127/1993 καθορίστηκε η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στη διακίνηση συγκεκριμένων αγαθών. Ήδη με το άρθρο 53 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα …

Ανάλυση της νομολογίας του Αρείου Πάγου για τις εκφάνσεις της ποινικής ευθύνης κατά την περιγεννητική και ο ρόλος της πραγματογνωμοσύνης.

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας (εισήγηση στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΕΣΔΙ 11-4-2022) Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Με την υπ’αριθ.401/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε απόφαση Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για την πράξη της ανθρωποκτονίας …

Αναθεώρηση κατηγορίας: Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 317 ΚΠΔ ότι η αποδοθείσα πράξη σε βάρος του κατηγορουμένου έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Περαιτέρω αποφαίνεται ότι πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη σε βάρος του ενόψει της μη επίδοσης κλήσης για εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου με βάαη το επιδοθέν (ως αγνώστου διαμονής) στον κατηγορούμενο παραπεμπτικό βούλευμα. Η εκδοθείσα  από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας διάταξη για αναστολή εκδίκασης της υπόθεσης  κατ’άρθρο 432 ΚΠΔ δεν επιφέρει αναστολή της παραγραφής, αφού τούτη προϋποθέτει κακουργηματική πράξη. Η αρχικώς αποδοθείσα πράξη στον κατηγορούμενο (υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο)  ήταν κακούργημα, αλλά λόγω του ότι η αξία του αντικειμένου είναι κάτω των 120.000 ευρώ, η πράξη πια με βάση τον ισχύοντα ΠΚ (αρθρ.375 νέου ΠΚ) έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα, και συνεπώς δεν νοείται η από το άρθρο 432 ΚΠΔ αναστολή της παραγραφής. Μετά την παύση της ποινικής δίωξης καταργείται η ισχύς του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του κατηγορουμένου και διατάσσεται η απόλυση του κατηγορουμένου.

Αριθμός   45/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Πηνελόπη Λέτσιου και Μαρία Παπαδοπούλου (Εισηγήτρια), Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Επανάληψη διαδικασίας κατ’ άρθ. 525 ΚΠΔ. Έννοια των νέων στοιχείων και αποδείξεων, αγνώστων στον Δικαστή, που δίκασε την υπόθεση και εξέδωσε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

Αριθμός  151/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Πολυξένη Μάρκου, Πρόεδρο Εφετών, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου (Εισηγήτρια) και Πηνελόπη Λέτσιου, Εφέτες.- Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Προσφυγή κατά διάταξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών με την οποία απορρίφθηκε η έγκληση για την πράξη του βιασμού. Η προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα και είναι απορριπτέα. Η άγνοια του δικαιώματος άσκησης προσφυγής και η αμελής τήρηση της προθεσμίας για την άσκησή της ενόψει του ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών στην προσβληθείσα διάταξή του ανέφερε ότι τούτη πρέπει να επιδοθεί στην εγκαλούσα για τυχόν άσκηση του δικαιώματος που απορρέει από το άρθρο 52 ΚΠΔ, δεν συνιστούν ανωτέρω βία. Η προσφεύγουσα δεν εκθέτει περιστατικά ανωτέρας βίας που προέκυψαν σε διάστημα προγενέστερο των 15 ημερών από την άσκηση της προσφυγής, που θα δικαιολογούσε το εκπρόθεσμο αυτής.

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός: 13/2022 ΔΙΑΤΑΞΗ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάβαμε υπόψη την προσφυγή της Α. Λ. του Μ. κατά της υπ’αριθμ. 373/2021 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, …

Απόφαση υπ αριθμ: 686/2021 του Αρείου Πάγου σχετικά με : “Προσωπικά δεδομένα: Ανάλυση των μορφών τέλεσης του εγκλήματος, η προσέγγισή του με βάση το διαχρονικό δίκαιο, οι προϋποθέσεις της στοιχειοθέτησης της διακεκριμένης-κακουργηματικής μορφής του”

Κατά τα άρθρα 2 παρ. 1, 9 παρ. 1 εδ. β΄, 9Α, 19 παρ. 1, 3 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος, «ο σεβασμός και η προστασία της …

H προσέγγιση της εμπορίας ανθρώπων μέσα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ. Τα πρακτικά ζητήματα από την πλημμελή αντιμετώπιση των θυμάτων και οι λύσεις που πρέπει να ακολουθηθούν.

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Όταν ο Δικαστικός Λειτουργός  ασχολείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του με το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων είναι αναγκαίο να έχει κατά νου ότι …

Έφεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για απόρριψη αίτησης υφ’όρον απόλυσης. Η τυχόν παραγραφή πειθαρχικών ποινών δεν επηρεάζει την κρίση για μη απόλυση του κρατουμένου, αφού τα περιστατικά της συμπεριφοράς για τα οποία επιβλήθηκαν οι παραγραφείσες πειθαρχικές ποινές αξιολογούνται ως εκδηλώσεις της προσωπικότητας του κρατουμένου με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Η ασθένειά του δεν επιβάλει την απόλυσή του με όρους εφόσον η κράτησή του δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιβάρυνση της υγείας του από την αναμενόμενη που αυτή συνεπάγεται λόγω της φύσης της ως περιορισμός της ελευθερίας και τούτη τυγχάνει της απαιτούμενης ιατρικής αντιμετώπισης σε συνθήκες κράτησης. Υιοθέτηση της νομολογιακής κατεύθυνσης του ΕΔΔΑ για το ζήτημα αυτό.

Αριθμός   13/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Μαρία-Μάριον Δερεχάνη, Πρόεδρο Εφετών, Αλεξάνδρα Λιόλιου (Εισηγήτρια)  και Μαρία Παπαδοπούλου, Εφέτες.- Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …

Περίληψη αναίρεσης Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών Λάρισας για το ζήτημα αν τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόλου αποτελούν δημοσίους υπαλλήλους ή όχι: Πέραν του γεγονότος ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και τελούν υπό την εποπτεία του τελευταίου και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιπροσθέτως, από τους σκοπούς που εξυπηρετεί η λειτουργία της επίμαχης δημοτικής επιχείρησης, προκύπτει σαφώς πως επιδιώκει σκοπό δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενο στην παροχή ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών, αφού της έχει ανατεθεί, πέραν της πώλησης και η καλή ποιότητα του πόσιμου νερού, η κάλυψη των αναγκών των δημοτών του ανωτέρω δήμου σε νερό με το λιγότερο δυνατό κόστος και κυρίως η προστασία του περιβάλλοντος αφενός δια της σωστής διαχείρισης του νερού, αφετέρου δια της άριστης επεξεργασίας του λύματος. Συνεπώς γίνεται σαφές ότι η εν λόγω δημοτική επιχείρηση ασκεί δημόσια υπηρεσία  με τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, δηλαδή εκείνης που καθορίζεται από τους σκοπούς του κράτους και στοχεύει στη θεραπεία του γενικού συμφέροντος. Η αναίρεση της Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας έγινε δεκτή με το υπ’αριθ.1139/2021 βούλευμα ΣυμβΑΠ, που ακολουθεί

Έκθεση αναίρεσης Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στη Λάρισα στις 8-2-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  στο κατάστημα του Εφετείου  Λάρισας ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος – βουλευμάτων του Εφετείου …

Πρακτικό ποινικής διαπραγμάτευσης, επιβλητέα ποινή κάθειρξης, κριτήρια για την προσφορότητα της υπόθεσης για διαπραγμάτευση. Τρόπος εκτέλεσης της ποινής με κατ’οίκον έκτιση λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και ένταξης του κατηγορουμένου σε πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων. Εφαρμογή του  άρθρου 105παρ.2 ΠΚ και της νομολογίας του ΕΔΔΑ με βάση τις επιταγές του άρθρου 3 ΕΣΔΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 303 ΚΠΔ ΑΡ.8/2022 ΑΙΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ: Α. Τ.  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝΟΣ …