Σε περίπτωση φοροδιαφυγής, ο προσδιορισμός του διαφυγόντος φόρου εξωλογιστικά δεν εμποδίζει το ποινικό δικαστήριο να ερευνήσει τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι δεν έλαβαν χώρα οι συναλλαγές, που από τον φορολογικό έλεγχο με βάση τον εξωλογιστικό προσδιορισμό έγιναν δεκτές και αν από την ακροαματική διαδικασία με βάση τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου δεν προκύπτει ποσό μη αποδοθέντος φόρου άνω του αξιοποίνου ανά διαχειριστική περίοδο, το δικαστήριο κηρύσσει τούτον  αθώο.

Αριθμός: 280/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικάσιμος της 6ης Δεκεμβρίου 2022   ΣΥΝΘΕΣΗ   ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ   ΠΡΑΞΗ   Παναγιώτης Μολυβδάς Προεδρεύων Εφέτης   Άννα Κουσιοπούλου Σωτήριος …

Απόφαση υπ αριθμ: 686/2021 του Αρείου Πάγου σχετικά με : “Προσωπικά δεδομένα: Ανάλυση των μορφών τέλεσης του εγκλήματος, η προσέγγισή του με βάση το διαχρονικό δίκαιο, οι προϋποθέσεις της στοιχειοθέτησης της διακεκριμένης-κακουργηματικής μορφής του”

Κατά τα άρθρα 2 παρ. 1, 9 παρ. 1 εδ. β΄, 9Α, 19 παρ. 1, 3 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος, «ο σεβασμός και η προστασία της …

Περίληψη αναίρεσης Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών Λάρισας για το ζήτημα αν τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόλου αποτελούν δημοσίους υπαλλήλους ή όχι: Πέραν του γεγονότος ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και τελούν υπό την εποπτεία του τελευταίου και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιπροσθέτως, από τους σκοπούς που εξυπηρετεί η λειτουργία της επίμαχης δημοτικής επιχείρησης, προκύπτει σαφώς πως επιδιώκει σκοπό δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενο στην παροχή ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών, αφού της έχει ανατεθεί, πέραν της πώλησης και η καλή ποιότητα του πόσιμου νερού, η κάλυψη των αναγκών των δημοτών του ανωτέρω δήμου σε νερό με το λιγότερο δυνατό κόστος και κυρίως η προστασία του περιβάλλοντος αφενός δια της σωστής διαχείρισης του νερού, αφετέρου δια της άριστης επεξεργασίας του λύματος. Συνεπώς γίνεται σαφές ότι η εν λόγω δημοτική επιχείρηση ασκεί δημόσια υπηρεσία  με τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, δηλαδή εκείνης που καθορίζεται από τους σκοπούς του κράτους και στοχεύει στη θεραπεία του γενικού συμφέροντος. Η αναίρεση της Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας έγινε δεκτή με το υπ’αριθ.1139/2021 βούλευμα ΣυμβΑΠ, που ακολουθεί

Έκθεση αναίρεσης Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στη Λάρισα στις 8-2-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  στο κατάστημα του Εφετείου  Λάρισας ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος – βουλευμάτων του Εφετείου …

Πρακτικό ποινικής διαπραγμάτευσης, επιβλητέα ποινή κάθειρξης, κριτήρια για την προσφορότητα της υπόθεσης για διαπραγμάτευση. Τρόπος εκτέλεσης της ποινής με κατ’οίκον έκτιση λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και ένταξης του κατηγορουμένου σε πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων. Εφαρμογή του  άρθρου 105παρ.2 ΠΚ και της νομολογίας του ΕΔΔΑ με βάση τις επιταγές του άρθρου 3 ΕΣΔΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 303 ΚΠΔ ΑΡ.8/2022 ΑΙΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ: Α. Τ.  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝΟΣ …

Άρειος Πάγος 787/2020 (Οι επικαλούμενες εκθέσεις απομαγνητοφώνησης αποτυπώθηκαν νομίμως και επισυνάφθηκαν στη δικογραφία, ως νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία, ύστερα από άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών του πρώτου αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου με τους λοιπούς συγκατηγορουμένους του, αλλά και τρίτων προσώπων, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2225/1994, καθώς η κατηγορία που είχε αποδοθεί αρχικά στους αναιρεσείοντες κατηγορούμενους ήταν η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ), σε ορισμένους δε από αυτούς και η κακουργηματική εκβίαση, χωρίς να αναιρείται τούτο από το γεγονός ότι με την πρωτόδικη απόφαση η κακουργηματική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ κατέστη, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, πλημμεληματική, ήτοι της παρ. 5 του ίδιου άρθρου (συμμορία).

Στην προκειμένη περίπτωση, με τον δεύτερο λόγο της αίτησης του ίδιου ως άνω αναιρεσείοντος (Γ.Π.) και τον πρώτο λόγο των αιτήσεων των λοιπών αναιρεσειόντων, προβάλλεται η αιτίαση της απόλυτης ακυρότητας …

Άρειος Πάγος 62/2020 (μη επιρροή στο ύψος ποινής η απόπειρα ή η συνέργεια στο έγκλημα για τον προσδιορισμό του εγκλήματος για το οποίο προβλέπεται η έκδοση του συλληφθέντος με ΕΕΣ, περίπτωση διάκρισης τόπου τέλεσης επιμέρους πράξεων σε αλλοδαπή και ημεδαπή, με όρο έκδοση εκζητουμένου, μετά την έκδοση απόφασης για την εκτέλεση του ΕΕΣ έχει αναλογική εφαρμογή η διάταξη άρθρου 449 παρ.4 εδ.β του ΚΠΔ

Το κρινόμενο ένταλμα περιέχει όλα τα οριζόμενα από το άρθρο δύο του Ν.3251/2004 στοιχεία της τυπικής νομιμότητας αυτού και, επιπλέον, συντρέχουν, αφενός μεν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 του …

Άρειος Πάγος 149/2021 (Η διαφορά μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 333 και 366 του νέου Κ.Π.Δ. Η συστημική κατάταξη του άρθρου 366 του Κ.Π.Δ. σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένης φύσεως προβλέψεις του, δεν αφήνουν περιθώρια για την απόδοση δυνητικού χαρακτήρα στις θεσπισθείσες με τις διατάξεις του ενέργειες του διευθύνοντος τη συζήτηση, ενώ, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεών του είναι αναγκαίο να έχουν προηγηθεί η ολοκλήρωση της απολογίας και η υποβολή των ερωτημάτων με αντικείμενο που προσδιορίζεται σ’ αυτές).

Η διαφορά μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 333 και 366 του νέου Κ.Π.Δ. είναι προφανής ενόψει του ότι οι διατάξεις τους εδράζονται επί διαφορετικών πραγματικών και νομικών προϋποθέσεων. Το άρθρο …

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 206/21Λουξεμβούργο, 18 Νοεμβρίου 2021 Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσειςC-793/19 SpaceNet και C-794/19 Telekom Deutschland,στην υπόθεση C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána κ.λπ. …

Άρειος Πάγος 406/2020 (Απάτη ποιος είναι ευμενέστερος ΠΚ)

Μετά την δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως και πριν την αμετάκλητη εκδίκαση της τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4619/2019 [έναρξη ισχύος 1-7- 2019], ο οποίος είναι ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο αφού πλέον το …