Η εξάρτηση του δράστη από τις ναρκωτικές ουσίες και η επίδρασή της στην προδικασία, στη διαδικασία στο ακροατήριο και στην εκτέλεση της ποινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4322/2015

Επιμέλεια Λάμπρος Τσόγκας, Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Με το άρθρο 10 ν.4322/2015 επήλθε αντικατάσταση των περ. α’ και β΄του πρώτου εδαφίου του άρθρου 31 Ν.4139/2013 όπως επίσης στις παραγράφους 1 και …

Η κατάσχεση στην ποινική προδικασία, νέες ρυθμίσεις στον ΚΠΔ και η εφαρμογή τους σήμερα

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Η κατάσχεση αποτελεί δικονομική ενέργεια, που σχετίζεται με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας κατά τη συλλογή των αποδείξεων στην ποινική δίκη. Έτσι ως …

Εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό

Εισήγηση στο εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΕΣΔΙ στις 10-6-2022 Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Η διαχείριση των εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά με αφορμή τον γενετήσιο προσανατολισμό αποτελεί οπωσδήποτε μια πρόκληση …

Πρακτικά ζητήματα απο την εξέταση των μαρτύρων στην ποινική δίκη

Επιμέλεια: Λάμπρος Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Ο νέος ΚΠΔ έχει επιφέρει αλλαγές στα ζητήματα, που ανακύπτουν στην πράξη κατά την εξέταση των μαρτύρων στην ποινική δίκη. Οι μάρτυρες εξακολουθούν και …

Προσέγγιση ζητημάτων λαθρεμπορίας που σχετίζονται με αγαθά υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Με το άρθρο 1 Ν.2127/1993 καθορίστηκε η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στη διακίνηση συγκεκριμένων αγαθών. Ήδη με το άρθρο 53 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα …

Ανάλυση της νομολογίας του Αρείου Πάγου για τις εκφάνσεις της ποινικής ευθύνης κατά την περιγεννητική και ο ρόλος της πραγματογνωμοσύνης.

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας (εισήγηση στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΕΣΔΙ 11-4-2022) Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Με την υπ’αριθ.401/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε απόφαση Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για την πράξη της ανθρωποκτονίας …

H προσέγγιση της εμπορίας ανθρώπων μέσα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ. Τα πρακτικά ζητήματα από την πλημμελή αντιμετώπιση των θυμάτων και οι λύσεις που πρέπει να ακολουθηθούν.

Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας ===Όταν ο Δικαστικός Λειτουργός  ασχολείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του με το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων είναι αναγκαίο να έχει κατά νου ότι …

Ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής φύσης από τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική δίκη με βάση τη νομολογία

Ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής φύσης από τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική δίκη με βάση τη νομολογία Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Περιληπτική παρουσίαση: ΑΠ 1996/2019: Υπηστήριξη κατηγορίας από …

Ο θεσμικός ρόλος του Εισαγγελέα στην ακούσια νοσηλεία και τη δικαστική συμπαράσταση

Επιμέλεια: Λάμπρος Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Η παρούσα μελέτη αφορά εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΣΔΙ για Δικαστικούς Λειτουργούς στην Περιφέρεια του Εφετείου Θράκης, που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις …