Ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής φύσης από τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική δίκη με βάση τη νομολογία

Ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής φύσης από τη συμμετοχή του θύματος στην ποινική δίκη με βάση τη νομολογία Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Περιληπτική παρουσίαση: ΑΠ 1996/2019: Υπηστήριξη κατηγορίας από …

Ο θεσμικός ρόλος του Εισαγγελέα στην ακούσια νοσηλεία και τη δικαστική συμπαράσταση

Επιμέλεια: Λάμπρος Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Η παρούσα μελέτη αφορά εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΣΔΙ για Δικαστικούς Λειτουργούς στην Περιφέρεια του Εφετείου Θράκης, που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις …