Ο θεσμικός ρόλος του Εισαγγελέα στην ακούσια νοσηλεία και τη δικαστική συμπαράσταση

Επιμέλεια: Λάμπρος Τσόγκας Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας Η παρούσα μελέτη αφορά εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΣΔΙ για Δικαστικούς Λειτουργούς στην Περιφέρεια του Εφετείου Θράκης, που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις …