Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών κατ΄ άρθρο 308 παρ. 1 Κ.Π.Δ. για να περατώσει την κύρια ανάκριση επί συρρεόντων κακουργημάτων αρπαγής (άρθρο 322 παρ. 1 εδ. β-α) και απόπειρας ληστείας (άρθρο 42 παρ. 1,83, 380 παρ. 1 Π.Κ.)

Αριθμός 163/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντία Συροπούλου (Εισηγήτρια) και Χρήστο Ματσκίδη, Εφέτες. Συνήλθε στο δωμάτιο διασκέψεων του Εφετείου …