Περιπτώσεις απαραδέκτου προσφυγής κατά πραξης και διάταξης Εισ Πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός :…91/2021…………………… Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας     Ι. Αφού λάβαμε υπόψη τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 25/2021 και …

Η άμυνα κατά το νέο ΠΚ

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός 75/2021            ΔΙΑΤΑΞΗ                             Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάβαμε υπόψη την προσφυγή του Γ.Μ κατά της από 20-6-2021 και με αριθμό ΕΓ8 21-115/2020 διάταξης του …