Προσφυγή κατά κλητ. θεσπίσματος 322 ΚΠΔ η επιρροή της μη νομότυπης υποβολής έγκλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  Αριθμός Διάταξης: ΔΙΑΤΑΞΗ Η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας Αφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθμ. 5/25-11-2020 προσφυγή των: 1) Δ. Α. 2) Σ. Α. και 3) Γ. …

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 206/21Λουξεμβούργο, 18 Νοεμβρίου 2021 Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσειςC-793/19 SpaceNet και C-794/19 Telekom Deutschland,στην υπόθεση C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána κ.λπ. …