Άρειος Πάγος 406/2020 (Απάτη ποιος είναι ευμενέστερος ΠΚ)

Μετά την δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως και πριν την αμετάκλητη εκδίκαση της τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4619/2019 [έναρξη ισχύος 1-7- 2019], ο οποίος είναι ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο αφού πλέον το …

Άρειος Πάγος 1844/2019 (Το δικαστήριο οφείλει να επιλέξει το είδος της στερητικής της ελευθερίας ποινής, που θα επιβάλει και ακολούθως να προβεί στο διαμορφούμενο πλαίσιο στο οποίο θα γίνει η επιμέτρηση).

Η διάταξη του άρθρου 23 Ν. 4139/2013 μετά την εφαρμογή του άρθρου 463 παρ. 4 Ν.ΠΚ είναι ευμενέστερη, καθώς πλέον απειλείται για την πράξη αυτή διαζευκτικά, εκτός από την στερητική της …