Προσφυγή κατά διάταξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών με την οποία απορρίφθηκε η έγκληση για την πράξη του βιασμού. Η προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα και είναι απορριπτέα. Η άγνοια του δικαιώματος άσκησης προσφυγής και η αμελής τήρηση της προθεσμίας για την άσκησή της ενόψει του ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών στην προσβληθείσα διάταξή του ανέφερε ότι τούτη πρέπει να επιδοθεί στην εγκαλούσα για τυχόν άσκηση του δικαιώματος που απορρέει από το άρθρο 52 ΚΠΔ, δεν συνιστούν ανωτέρω βία. Η προσφεύγουσα δεν εκθέτει περιστατικά ανωτέρας βίας που προέκυψαν σε διάστημα προγενέστερο των 15 ημερών από την άσκηση της προσφυγής, που θα δικαιολογούσε το εκπρόθεσμο αυτής.

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός: 13/2022 ΔΙΑΤΑΞΗ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάβαμε υπόψη την προσφυγή της Α. Λ. του Μ. κατά της υπ’αριθμ. 373/2021 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, …

(Απάτη, έγκληση. Στο έγκλημα της απάτης η τέλεση της πράξης σε βάρος του παθόντος γίνεται αντιληπτή από αυτόν μόλις κατανοήσει ότι υπέστη περιουσιακή ζημία, αφού πριν τελεί σε πλάνη. Εμπρόθεσμη η υποβολή της έγκλησης από το χρόνο διαπίστωσης της περιουσιακής ζημίας, δεκτή η προσφυγή. Τέλεση απάτης λόγω ψευδών διαβεβαιώσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να υλοποιηθεί εμπορική συμφωνία. Επειδή έχει προηγηθεί η διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης για την πράξη της απάτης που είναι πλημμέλημα στην καθ’υλην αρμοδιότητα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου σε συνδυασμό με το ότι προκύπτουν ενδείξεις διατάσσεται η άσκηση ποινικής δίωξης).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός:1/2022                                                                      ΔΙΑΤΑΞΗ                                                    Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάβαμε υπόψη την προσφυγή του Π. Κ. του Κ. κατά της υπ’αριθ.24/2021 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας …

Ιατρική αμέλεια προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος, ενδείξεις παραπομπής από ορθότερο χαρακτηρισμό της αμέλειας

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός 86/2021                                                   ΔΙΑΤΑΞΗ                            Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού λάβαμε υπ’ όψη την  προσφυγή της Θ. Τ. κατά του με ΑΒΜ ……. κλητηρίου θεσπίσματος …

Προσφυγή για αδίκημα καταδολίευσης δανειστών φερόμενο ως τελεσθέν από υπαλλήλους Τράπεζας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός :71/2021 Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας     Ι. Αφού λάβαμε υπόψη τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 22/2021 και …

Προσφυγή κατά κλητ. θεσπίσματος 322 ΚΠΔ η επιρροή της μη νομότυπης υποβολής έγκλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  Αριθμός Διάταξης: ΔΙΑΤΑΞΗ Η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας Αφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθμ. 5/25-11-2020 προσφυγή των: 1) Δ. Α. 2) Σ. Α. και 3) Γ. …

Περιπτώσεις απαραδέκτου προσφυγής κατά πραξης και διάταξης Εισ Πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός :…91/2021…………………… Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας     Ι. Αφού λάβαμε υπόψη τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 25/2021 και …

Η άμυνα κατά το νέο ΠΚ

Ελληνική Δημοκρατία Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αριθμός 75/2021            ΔΙΑΤΑΞΗ                             Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάβαμε υπόψη την προσφυγή του Γ.Μ κατά της από 20-6-2021 και με αριθμό ΕΓ8 21-115/2020 διάταξης του …